Villkor - Bokning av Kurser, Webbkurser, Webbinarier och Evenamang

Anmälan

Sista anmälningsdag är, om inget annat anges, en månad före evenemanget. Många evenemang blir fulltecknade, så först till kvarn.


Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 30 dagar innan evenemangstillfället. Får du förhinder har du möjlighet att överlåta platsen till en kollega.


Avgift

Är evenemanget avgiftsbelagt skickas faktura när sista anmälningsdag är passerad. Samtliga priser är exklusive moms.


Kallelse - Webbkurser och Webbinarier

Kallelse med personliglänk till evenemanget skickas till deltagarens mailadress senast en dag före evenemanget.


Kallelse - Kurser i kurslokal

Kallelse med adressuppgift till lokalen för evenemanget skickas till deltagarens och kontaktpersonens mailadress senast en vecka före evenemanget.


Förbehåll

Plåt & Ventföretagen förbehåller sig rätten att, vid för få anmälningar, ställa in aviserade evenemangstillfällen.


Registrering av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i GDPR. När du registrerar personuppgifter genom Plåt & Ventföretagens bokningssystem, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande. Personuppgifter registreras för att kunna administrera evenemangsanmälningar och kursanmälningar samt utfärda eventuellt utbildningsbevis. Personuppgiftsansvarig är Plåt & Ventföretagen. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller önskar rättelse eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta Plåt & Ventföretagen på e-post info@pvforetagen.se. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år ansöka om ett registerutdrag. Detta sker genom att skicka en skriftlig och undertecknad ansökan till följande adress (observera att ansökan via e-post inte är giltig):


Plåt & Ventföretagen

Att: GDPR-ombud

Box 372

101 27 Stockholm